Regulamentul de funcționare Asociația Insula Mureș

CAPITOLUL I-DISPOZITII GENERALE
Art.1 Asociatia Insula Mures este o asociatie non-profit constituita in scopul de a administra,imbunatati si exploata spatiile si instalatiile comune aflate in locul numit"Insula Mures”si de a reprezenta interesele proprietarilor caselor de agrement in raport cu autoritatile publice,institutiile statului si persoane juridice si fizice
Art.2 Asociatia este constituita pe termen nedeterminat,este persoana juridica romana si are un patrimoniu propriu,distinct de cel al membrilor ei.

CAPITOLUL II-INTRETINEREA SI FOLOSIREA PUNTII DE ACCES
Art.3 Puntea de acces pe Insula Mures este intretinuta si administrate de asociatia Insula Muresului. Asociatia,prin hotararile Adunarii Generale si deciziile Comitetului de Conducere,hotaraste asupra lucrarilor de reparatii si intretinere,asupra instituirii si cuantumului unor taxe de trecere pentru vizitatori si pentru concesionarii de terenuri care nu detin cabane
Pentru trecerea puntii va fi eliberat un abonament anual pentru fiecare membru al Asociatiei plus rudele de gradul l,urmand ca vizitatorii sa achite taxa de trecere de fiecare data
Art.4 Este interzisa transportarea peste punte a materialelor de constructii grele precum caramizi si boltari,stalpi metalici mari si alte asemenea materiale,precum si a mobilei si altor obiecte cu volum sau greutate mare.Pentru trecerea peste raul Mures a celor mentionate mai sus,se va pune la dispozitia solicitantilor,contra unei taxe, bacul aflat in administrarea asociatiei,numai cu acordul comitetului
Art.5 Este interzisa stationarea pe punte,cu exceptia cazurilor in care se efectueaza
lucrari de reparatii si intretinere.De asemenea este interzisa coborarea si stationare in pontoanele care sustin puntea,cu exceptia cazurilor in care se efectueaza lucrari de repartii si intretinere
Art.6 Este interzisa lovirea,cu pumnii sau picioarele sau cu obiecte,a balustradei metalice a puntii sau balansarea pe punte.In cazul in care prin asemenea actiuni s-au cauzat stricaciuni,ele vor fi reparate pe cheltuiala celui care le-a produs
Art.7 Este interzisa trecerea peste punte cu biciclete,motobiciclete sau motociclete in functiune.
Art.8 Este interzisa trecerea peste pod cu animale,in afara pisicilor si cainilor de talie mica tinuti in brate si a cainilor de talie mare tinuti in lesa si cu botnita
Art.9 Comitetul de conducere poate incheia contracte cu societati specializate de paza si protectie abilitate,sau poate angaja personal propriu in scopul de a asigura respectarea prezentului regulament

CAPITOLUL III-PROTECTIA MEDIULUI
Art.10 Este interzisa depozitarea gunoiului menajer si a substantelor poluante pe alei sau aruncarea acestuia in raul Mures.Pentru depozitarea acestora se vor amplasa containere in locuri autorizate,care vor fi golite de o societate specializata
Art.11 Este interzisa depozitarea oricaror materiale de constructii pe aleile de acces de pe Insula Mures.Depozitarea acestora se va face de catre fiecare beneficiar al unei constructii numai pe terenul propriu
Art.12 Este interzisa aruncarea deseurilor rezultate in urma constructiilor pe alei sau in raul Mures.Depozitarea acestora se va face numai in locurile special amenajate
Art.13 Este interzisa arderea frunzelor uscate sau aruncarea acestora pe alei. Acestea pot fi transportate pe malul Muresului pentru consolidare sau pot fi folosite ca ingrasamant. 
Art.14 Este interzisa cresterea animalelor si pasarilor domestice de talie mare precum si pasunatul acestora pe teritoriul Insulei Muresului
Art.15 Este interzisa folosirea focului direct in afara unor locuri special amenajate pe care fiecare proprietar al casei de agrement’e dator sa le amenajeze pe terenul acestuia si numai in scopul gatitului
Art.16 Este interzisa taierea arborilor,arbustilor,chiar daca sunt uscati sau expusi caderilor cauzate de vant,fara autorizarea prealabila a acestor operatiuni de catre Ocolul Silvic Ceala.
Art.17 Este interzisa desfasurarea oricaror activitati care creeaza dezagremente pe linie de protectia mediului precum producerea de zgomote puternice,emanatii de gaze nocive,deversari de ape poluante etc;
Art.18 Este interzisa bararea,prin orice mijloace,a bratului de deviere a Muresului, cunoscut ca”bratul mort”
Art:19.Este interzisa organizarea de exploatari de balast,material pentru caramizi etc
Art.20 Toti proprietarii de cabane sunt datori sa respecte prevederile de protectia mediului,in contextul existentei rezervatiei naturale”Lunca Muresului”si a intrarii Romaniei in Uniunea Europeana
Art.21 Comitetul de Conducere va putea sesiza Garda de Mediu daca constata nerespectarea prevederilor referitoare la protectia mediului si va putea recupera prin orice mijloace legale amenzile aplicate Asociatiei din vina unor proprietari de cabane.

CAPITOLUL IV-LINISTEA SI ORDINEA PUBLICA
Art.22 Proprietarii de cabane au obligatia de a se asigura ca activitatile pe care le desfasoara in spatiul propriu nu-i afecteaza negativ pe cei aflati in vecinatate.
Fiecare proprietar are obligatia de a-l respecta pe celalalt pentu a convietui in liniste
Art.23 Se instituie programul de liniste intre orele 14-17 si 24-08.In aceste
intervale de timp,este interzisa orice activitate ce presupune producerea de
zgomote puternice
Art.23 Organizarea de petreceri in spatiul propriu este permisa numai cu
respectarea regulilor generale de ordine si liniste publica.In caz contrar, orice proprietar are datoria de a anunta Politia pentru a se lua masurile ce se impun.
Art.24 Este interzisa inchirierea sau cedarea in folosinta a cabanelor,fara
instiintarea prealabila a Administratorului sau a Comitetului de Conducere.
Prejudiciile de orice natura produse in urma acestor inchirieri sau cedari in
folosinta vor fi reparate de proprietarul cabanei in cauza
Art.25 Prezentul regulament de ordine interioara a fost aprobat in unanimitate in cadrul Adunarii Generale din data de 07.05.2006 si devine obligatoriu pentru toti detinatorii de cabane si terenuri constituiti in asociatia non-profit “Insula Muresului”.

Comitet Asociatia
30 martie 2007

INSULA MURES